Avís legal

 

Dades generals

El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’internet www.lebassi.com (en endavant, la “Web”) de ALISGAR 2017 SL

  • Domicili social: Plaza Mariano Arregui Canela, 11, local, 50005 Saragossa
  • CIF: B-99501520
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa: tom 1/324/1, foli 169

 

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre ALISGAR 2017 SL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Saragossa per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ALISGAR 2017 SL. El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ALISGAR 2017 SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de ALISGAR 2017 SL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

 

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de ALISGAR 2017 SL tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ALISGAR 2017 SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a enviar-li informació de diferents fabricants i productors i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, ALISGAR 2017 SL precisarà de l’usuari si fos necessària la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis o per informar-lo dels mateixos.

 

Registre de fitxers i formularis

En cas que es requereixi l’emplenament de formularis de registre en determinats casos serà obligatòria per accedir i gaudir d’alguns serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra’t o participar en qualsevol dels serveis o informació en què se sol·licitin dades caràcter personal. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de ALISGAR 2017 SL, amb CIF B-99.501.520 i domicili al c / José Luis Borau, 21 50018 Saragossa, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a ALISGAR 2017 SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. ALISGAR 2017 SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. ALISGAR 2017 SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Es exonera ALISGAR 2017 SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ALISGAR 2017 SL sempre que procedeixi de fonts alienes a ALISGAR 2017 SL.

 

Cookies

El lloc www.lebassi.com pot optar per utilització de cookies, considerant tals fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. De tota manera, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.

 

Finalitats

Les finalitats de ALISGAR 2017 SL són el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació i enviament de comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

 

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, ALISGAR 2017 SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

 

Cessió de dades a tercers

ALISGAR 2017 SL podrà cedir a tercers les dades necessàries per a l’alta en un fabricant associat, prèvia petició de l’usuari.

 

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça de correu electrònic info@lebassi.com, o bé per correu ordinari ALISGAR 2017 SL, mitjançant l’enviament de fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

 

Mesures de seguretat

ALISGAR 2017 SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. ALISGAR 2017 SL no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, missions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ALISGAR 2017 SL; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ALISGAR 2017 SL. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de ALISGAR 2017 SL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats en el portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

WhatsApp chat